TILL SAMTLIGA HYRESGÄSTER

 

Vid akuta problem som t ex vattenläckage eller liknande, kontakta vår personal, Vi är tacksamma om Ni på icke arbetstid endast använder dessa nummer i nödfall.

Miroslav på telefon 0768 448 224.

Ni som behöver låna nyckel till bommen :

Ni kan kvittera ut en grindnyckel mot en depositionsavgift om 300 kronor i det fall Ni har behov av köra in på området under kvällstid och helger. Kontakta vår personal i god tid och ej samma dag, då riskerar Ni att inte få någon nyckel.

Det finns parkeringsplatser med elstolpe att hyra, kostnaden är 100 kronor per månad under perioden oktober till mars, övrig tid är gratis. Observera att parkeringen vid panncentralen är till för personalen.

För Er som har hund gäller koppeltvång inom området, tänk på att många är rädda för okopplade hundar. Det är också en självklarhet att man plockar upp efter det att hunden uträttat sitt behov och slänger påsen i container eller papperskorg.

Vi vill återigen påminna om att inte slänga sopor och skräp på marken utan att Ni använder papperskorgar och sopcontainers. Hushållssopor får endast slängas i containers avsedda för detta ändamål, inte i den som står bakom garagen.

Vi är tacksamma om ni inte slänger sopor,kartonger eller liknande på marken. Vill ni ha hjälp att slänga grovsopor i containern vid Rydgatan 2 så kontakta någon av vaktmästarna.